div header bar

来源来自全球比基尼内裤制造商和供应商

产品

82找到的产品

价位: USD 1 /Pieces
最低 命令: 40
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. King Zhang
深圳市港力贸易有限公司
Room 1202,Sander building,Huafa North Road,Futian District,Shenzhen City,Guangdong Province,China,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.7 /Pieces
最低 命令: 60
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. King Zhang
深圳市港力贸易有限公司
Room 1202,Sander building,Huafa North Road,Futian District,Shenzhen City,Guangdong Province,China,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.62 /Pieces
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 84%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. XuHao Huang
普宁金澜织造服装有限公司
CHIWEI GAOMING INDUSTRIAL AREA,普宁, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.76 /Pieces
最低 命令: 80
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. chujia zhang
汕头南茂针织实业有限公司
Huaguang Industrial Zone,Gurao Town,Chaoyang District, Shantou City,汕头, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1.37 /Pieces
最低 命令: 20
支付方式:
SAM INC。
118, 1st Floor, Damji Shamji Indl. Est, Off Mahakali Caves Road,,孟买, 印度
询价篮 联系 供应商
大连优兰服饰有限公司
Dongshanhou Village, Sanshilipu Town, Jinzhou Dist,大连, 中国
询价篮 联系 供应商
大连优兰服饰有限公司
Dongshanhou Village, Sanshilipu Town, Jinzhou Dist,大连, 中国
询价篮 联系 供应商
在美工业股份有限公司
No. 26, Shing Ho Road, ANN-PING INDUSTRIAL DISTRICT,台北, 台湾
询价篮 联系 供应商
广州红宝石时装有限公司
6th Floor, NO,1 Shun Min Road,Xiao Lan Town,Zhongshan City,Guangdong Province,China,中山, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2.50 /Set
最低 命令: 300
支付方式:
反应速度: 73%
货币: USD
语言: English, Hindi
联系人: Bhavesh Ambaliya
Manavya Garments Private Limited
316,CITY HEART,NR.SHRUSHTI RESIDENCY,KOSAD,SURAT,苏拉特, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1.49 /Pieces
最低 命令: 100
支付方式:
反应速度: 79%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Jerry Zhang
汕头市芬弗成纺织品有限公司
Maoguang Industrial Zone, Gurao,Chaoyang,汕头, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.89 /Pieces
最低 命令: 80
支付方式:
反应速度: 78%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Chieh Weng
汕头渡渡服装有限公司
Longhu District,汕头, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.81 /Pieces
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 96%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. xinfu jin
义乌老虎内衣商行
room 401,building 25,hou er xin cun, jiangdong street,义乌, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1.14 /Pieces
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 86%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Nancy Lin
汕头港桥实业有限公司
Dakeng industrial Gurao town,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.67 /Pieces
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 90%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Helen Lin
深圳润兰针织有限公司
Huanan Road No1 Pinghu.Longgang,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.11 /Pieces
最低 命令: 100
支付方式:
汕头杰盛内衣有限公司
Dakeng industrial zone,gurao town,chaoyang district,汕头, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1.06 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 83%
货币: COP,USD
语言: English, Spanish
联系人: Mr. walter ruiz
CI TESCO SAS
Cl 79b sur 50 150,麦德林, 哥伦比亚
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.18 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 91%
货币: COP,USD
语言: English, Spanish
联系人: Mr. walter ruiz
CI TESCO SAS
Cl 79b sur 50 150,麦德林, 哥伦比亚
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1.26 /Pieces
最低 命令: 70
支付方式:
反应速度: 84%
货币: COP,USD
语言: English, Spanish
联系人: Mr. walter ruiz
CI TESCO SAS
Cl 79b sur 50 150,麦德林, 哥伦比亚
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.42 /Pieces
最低 命令: 90
支付方式:
反应速度: 91%
货币: COP,USD
语言: English, Spanish
联系人: Mr. walter ruiz
CI TESCO SAS
Cl 79b sur 50 150,麦德林, 哥伦比亚
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.13 /Pieces
最低 命令: 30
支付方式:
反应速度: 73%
货币: COP,USD
语言: English, Spanish
联系人: Mr. walter ruiz
CI TESCO SAS
Cl 79b sur 50 150,麦德林, 哥伦比亚
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.7 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.81 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 97%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sales Manager
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.51 /Pieces
最低 命令: 70
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Ada W
汕头市贝尔芬妮服饰有限公司
LianBei Industrial Estate HePing Town ChaoYang Borough ShanTou City,佛山, 中国
询价篮 联系 供应商

比基尼内裤 统计

通过与最好的比基尼内裤制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球比基尼内裤供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量比基尼内裤制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发比基尼内裤

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

ExportHub虚拟博览会
Scroll to Top