div header bar

来源来自全球咖啡烘焙机制造商和供应商

产品

42找到的产品

郑州敏斯特商贸有限公司
1st ROOM 1617, FLOOR 16, BUILDING 1, NO.1 FENGMING ROAD, JINSHUI DISTRICT, ZHENGZHOU, HENAN, CHINA 450008,郑州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 38000 /Sets
最低 命令: 80
支付方式:
反应速度: 80%
货币: VND,USD
语言: English, Vietnamese
联系人: Ms. Chi Doan
PHU THUAN投资有限公司
Trung Yen,河内, 越南
询价篮 联系 供应商
价位: USD 31000 /Sets
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 97%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Mr. Eu-Gene Song
IMEX股份有限公司
#601 Ace Techno Tower 1st. 38-9,Digital-ro 31 gil,Guro-dong ,Guro-gu,安东, 韩国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 13000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 73%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Tim Men
No1 Xikeng Xihu Industrial Area Henggang Town Longgang District Shenzhen City,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 37000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 77%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Mr. Ramazan Karakundakoglu
TOPER KARAKUNDAKOGLU DEGIRMEN MAKINALARI SANAYI VE
5911 Sk. N. 1 Karabaglar,伊兹密尔, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 40000 /Sets
最低 命令: 90
支付方式:
反应速度: 75%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Wink Ma
深圳恒豪祥科技有限公司
NO 101,HengPing Road,HengGang Town,LongGang District,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 21000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 86%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Mr. Ozan Ozyesil
KUBAN MAKINA DEKORASYON GIDA INSAAT SANAYI VE TICA
1145 Sokak, No:27/A,耶尼谢希尔, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 20000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 77%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Mr. Ramazan Karakundakoglu
TOPER KARAKUNDAKOGLU DEGIRMEN MAKINALARI SANAYI VE
5911 Sk. N. 1 Karabaglar,伊兹密尔, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 5500 /Piece
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 90%
货币: USD
语言: English, Turkish
联系人: Çağlar Avgan
机器城堡
15 Mayıs Mah. 559 Sokak No:8 Pamukkale,代尼兹利, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 55000 /Piece
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 75%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Selehadin Abdurahman
EKO Nuts Roasting
Pamukkale - Denizli / TURKEY ,代尼兹利, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 25000 /Piece
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 77%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Selehadin Abdurahman
EKO Nuts Roasting
Pamukkale - Denizli / TURKEY ,代尼兹利, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 100000 /Piece
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 70%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Selehadin Abdurahman
EKO Nuts Roasting
Pamukkale - Denizli / TURKEY ,代尼兹利, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10000 /Package
最低 命令: 1000
支付方式:
反应速度: 84%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Çağlar Avgan
机器城堡
15 Mayıs Mah. 559 Sokak No:8 Pamukkale,代尼兹利, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 22000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 81%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Mr. Golden Roaster
NAZAR KAHVE KAVURMA MAKINALARI ITHALAT IHRACAT SAN
1414 Sk. No:9-13B Doganlar Bornova, Izmir / TURKEY,伊兹密尔, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 22000 /Sets
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 94%
货币: USD
语言: English
联系人: Mr. donald hudson
cafecoffees.com
403 S. 8th St. # 145,摩尔海德, 美国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 18000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 90%
货币: VND,USD
语言: English, Vietnamese
联系人: Rod Pham
TTQ工业设备制造有限公司
Main Commercial Zone,河内, 越南
询价篮 联系 供应商
价位: USD 13000 /Sets
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 76%
货币: VND,USD
语言: English, Vietnamese
联系人: Ms. Chi Doan
PHU THUAN投资有限公司
Trung Yen,河内, 越南
询价篮 联系 供应商
价位: USD 33000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 71%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Mr. Ozan Ozyesil
KUBAN MAKINA DEKORASYON GIDA INSAAT SANAYI VE TICA
1145 Sokak, No:27/A,耶尼谢希尔, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 24000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 76%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Mr. Ozan Ozyesil
KUBAN MAKINA DEKORASYON GIDA INSAAT SANAYI VE TICA
1145 Sokak, No:27/A,耶尼谢希尔, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 14000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 97%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Mr. Ozan Ozyesil
KUBAN MAKINA DEKORASYON GIDA INSAAT SANAYI VE TICA
1145 Sokak, No:27/A,耶尼谢希尔, 火鸡
询价篮 联系 供应商
价位: USD 42000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 98%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Fiona Wang
山东光芒机电有限公司
613, Bian Xindu Business Building, 2 Shanda Road,济南, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 44000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
太阳鸟科技发展有限公司
2301-2308, B Building Huangdu Plaza, No. 3008 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 35000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 73%
货币: TRY,USD
语言: English, Turkish
联系人: Mr. Ozan Ozyesil
KUBAN MAKINA DEKORASYON GIDA INSAAT SANAYI VE TICA
1145 Sokak, No:27/A,耶尼谢希尔, 火鸡
询价篮 联系 供应商

寻找 咖啡烘焙机 供应商 国家

咖啡烘焙机 统计

通过与最好的咖啡烘焙机制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球咖啡烘焙机供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量咖啡烘焙机制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发咖啡烘焙机

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

注册成功! :在ExportHub注册的查询和免费帐户。 我们已通过电子邮件发送您的登录详情。 验证邮件也已发送到您的电子邮件地址(已成功发送)

错误:此邮箱已经注册 !
* 我是一个
/
Please enter your company name
Please enter your products names
Password must have at least 6 characters

* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心

Submitting...
ExportHub虚拟博览会
滚动到顶部