div header bar
注册 登录
报价要求
供应商国家/地区

来源来自全球棉服装制造商和供应商

产品

28找到的产品

杭州迈辉服饰有限公司
1st Floor 2, Building 4, No. 28, Xiangyuan Road, Gongshu District,杭, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 20 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 79%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
1st ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,泉州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: 询单
最低 命令: 1
支付方式:
STC(东莞)有限公司
68 Fumin Nan Road, Dalang,,东莞, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 80 /Volume
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 86%
货币: ZAR,USD
语言: English, IsiZulu
联系人: star Chiliza
Tron润滑剂
24 victor lawler road,德班, 南非
询价篮 联系 供应商
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,泉州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 90%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,泉州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 30 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 72%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,泉州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 20 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 75%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,泉州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 85%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,泉州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 20 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 85%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,泉州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 90%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,泉州, 中国
询价篮 联系 供应商
上海紫Gar服饰有限公司
Lintan Road 460 on the 13th loss,上海, 中国
询价篮 联系 供应商
义乌快乐罗卡服饰有限公司
DONG YUAN INDUSTRIAL DISTRICT JIANG DONG STREET YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE,义乌, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
义乌快乐罗卡服饰有限公司
DONG YUAN INDUSTRIAL DISTRICT JIANG DONG STREET YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE,义乌, 中国
询价篮 联系 供应商
义乌快乐罗卡服饰有限公司
DONG YUAN INDUSTRIAL DISTRICT JIANG DONG STREET YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE,义乌, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 30 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式: