div header bar

来源来自全球棉服装制造商和供应商

产品

28找到的产品

价位: USD 20 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 79%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
1st ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,中国
询价篮 联系 供应商
杭州迈辉服饰有限公司
1st Floor 2, Building 4, No. 28, Xiangyuan Road, Gongshu District,中国
询价篮 联系 供应商
价位: 询单
最低 命令: 1
支付方式:
STC(东莞)有限公司
68 Fumin Nan Road, Dalang,,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 80 /Volume
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 86%
货币: ZAR,USD
语言: English, IsiZulu
联系人: star Chiliza
Tron润滑剂
24 victor lawler road,南非
询价篮 联系 供应商
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 30 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 90%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 85%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 20 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 75%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 90%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 20 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 85%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. sophia chueng
泉州环球情人制衣有限公司
ChuangDaiZhi Biz Building ,158# Qiyun Road ,Fengze Area,中国
询价篮 联系 供应商
义乌快乐罗卡服饰有限公司
DONG YUAN INDUSTRIAL DISTRICT JIANG DONG STREET YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
义乌快乐罗卡服饰有限公司
DONG YUAN INDUSTRIAL DISTRICT JIANG DONG STREET YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE,中国
询价篮 联系 供应商
义乌快乐罗卡服饰有限公司
DONG YUAN INDUSTRIAL DISTRICT JIANG DONG STREET YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE,中国
询价篮 联系 供应商
义乌快乐罗卡服饰有限公司
DONG YUAN INDUSTRIAL DISTRICT JIANG DONG STREET YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE,中国
询价篮 联系 供应商
东莞工匠服饰有限公司
The 5th Floor, No. 99, Weiyuan Xi Road, HumenTown,中国
询价篮 联系 供应商
东莞工匠服饰有限公司
The 5th Floor, No. 99, Weiyuan Xi Road, HumenTown,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 20 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Nina Wang

棉服装 统计

通过与最好的棉服装制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球棉服装供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量棉服装制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发棉服装

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

ExportHub虚拟博览会
Scroll to Top