div header bar

来源来自全球装饰花瓶制造商和供应商

产品

58找到的产品

价位: USD 0.14 /Pieces
最低 命令: 690
支付方式:
反应速度: 76%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Eric
贝威木艺工艺家具有限公司
1st 1 Cao Chang Road,,肇庆, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.28 /Pieces
最低 命令: 1400
支付方式:
反应速度: 82%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: kun li
上海HSF贸易有限公司
1st 上海, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.11 /Pieces
最低 命令: 690
支付方式:
反应速度: 72%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: maggie
价位: USD 0.16 /Pieces
最低 命令: 880
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Zhang
景德镇北汉美陶瓷有限公司
1st Main Financial Road,景德镇, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 30.20 /Piece
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 98%
货币: USD,EUR,AUD,GBP
语言: English, Hindi
联系人: hasnain
ABI手工艺品
Lakriwalan, Mughalpura 1st,莫拉达巴德, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 39.25 /Piece
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 96%
货币: USD,EUR,AUD,GBP
语言: English, Hindi
联系人: hasnain
ABI手工艺品
Lakriwalan, Mughalpura 1st,莫拉达巴德, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 12.90 /Piece
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 98%
货币: USD,EUR,AUD,GBP
语言: English, Hindi
联系人: hasnain
ABI手工艺品
Lakriwalan, Mughalpura 1st,莫拉达巴德, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 36.75 /Piece
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 89%
货币: USD,EUR,AUD,GBP
语言: English, Hindi
联系人: hasnain
ABI手工艺品
Lakriwalan, Mughalpura 1st,莫拉达巴德, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.24 /Pieces
最低 命令: 1200
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Allen Lai
价位: USD 0.11 /Pieces
最低 命令: 1400
支付方式:
反应速度: 100%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: jianmei liu
价位: USD 0.19 /Pieces
最低 命令: 740
支付方式:
反应速度: 77%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Tian Qianyu
价位: USD 0.29 /Pieces
最低 命令: 1500
支付方式:
反应速度: 74%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Gavin
宁波丰彩工艺品有限公司
Shangwang Industrial Area,Shiqi Town,Yinzhou District,宁波, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.3 /Pieces
最低 命令: 980
支付方式:
反应速度: 94%
货币: USD
语言: English
联系人: chenying
环球家居装饰国际贸易有限公司
10 E, 40th St. - New York, NY - 10016,华盛顿, 美国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.16 /Pieces
最低 命令: 1300
支付方式:
反应速度: 88%
货币: IDR,USD
语言: English, Bahasa Indonesia
联系人: Dina
PT。家居用品国际印度尼西亚
Main Commercial Lane,日惹, 印度尼西亚
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.26 /Pieces
最低 命令: 960
支付方式:
Web Commerce Lartisanet
33, street Madinat Kathma Imm. Pyramid Block B G1, Ennasr,突尼斯, 突尼斯
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.24 /Pieces
最低 命令: 610
支付方式:
反应速度: 82%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: hill
价位: USD 0.25 /Pieces
最低 命令: 1500
支付方式:
反应速度: 84%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Yang Ji
世婷装饰公司
广州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.11 /Pieces
最低 命令: 750
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: hill
价位: USD 0.12 /Pieces
最低 命令: 1100
支付方式:
反应速度: 95%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: David Xu
潮州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.17 /Pieces
最低 命令: 700
支付方式:
反应速度: 90%
货币: VND,USD
语言: English, Vietnamese
联系人: kien Nguyen
价位: USD 0.13 /Pieces
最低 命令: 840
支付方式:
反应速度: 71%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: fang
景德镇市陶瓷进出口控股有限公司
Changjiang Avenue,北京, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.24 /Pieces
最低 命令: 570
支付方式:
反应速度: 77%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Vanessa Wang
价位: USD 0.29 /Pieces
最低 命令: 1300
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: skiya ying
价位: USD 0.12 /Pieces
最低 命令: 990
支付方式:
反应速度: 78%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: anna
广东俊晟工艺品有限公司
fengtang,常州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 0.26 /Pieces
最低 命令: 800
支付方式:
反应速度: 93%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: anna
广东俊晟工艺品有限公司
fengtang,常州, 中国
询价篮 联系 供应商

寻找 装饰花瓶 供应商 国家

装饰花瓶 统计

通过与最好的装饰花瓶制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球装饰花瓶供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量装饰花瓶制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发装饰花瓶

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

注册成功! :在ExportHub注册的查询和免费帐户。 我们已通过电子邮件发送您的登录详情。 验证邮件也已发送到您的电子邮件地址(已成功发送)

错误:此邮箱已经注册 !
* 我是一个
/
Please enter your company name
Please enter your products names
Password must have at least 6 characters

* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心

Submitting...
ExportHub虚拟博览会
滚动到顶部