div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "laundry equipment"
342 找到的产品
价钱 USD 8000 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Rita Cai
 • 付款方式: 速汇金 付款交单 信用证 电汇
广州金之莱洗涤设备有限公司
No. 27 Gongyi Road, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China,广州, 中国 CN
地址: No. 27 Gongyi Road, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China,广州, 中国
价钱 USD 10000 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lily Chen
 • 付款方式: 第三方托管 现金 承兑交单 电汇
上海丽晶洗涤机械制造有限公司
No. 706 Hongyun Road, Fengcheng Town, Fengxian District, Shanghai 201411, China,上海, 中国 CN
地址: No. 706 Hongyun Road, Fengcheng Town, Fengxian District, Shanghai 201411, China,上海, 中国
价钱 USD 10000 /Units
最低 命令: 1
 • 反应速度: 85%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Jacky BI
 • 付款方式: PayPal 信用卡 信用证 电汇
上海华意洗涤机械有限公司
No.9269, Chuan Nanfeng Rd, FengCheng Town, FengXian District, Shanghai,上海, 中国 CN
地址: No.9269, Chuan Nanfeng Rd, FengCheng Town, FengXian District, Shanghai,上海, 中国
价钱 USD 20000 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. ZEBIN XIAO
 • 付款方式: 现金 PayPal 付款交单 电汇
Guangzhou Xinhong Washing Machinery Co., Ltd.
shunhe viillage,lanhe town,nansha,广州, 中国 CN
地址: shunhe viillage,lanhe town,nansha,广州, 中国
价钱 USD 20000 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Sendy Shen
 • 付款方式: 现金 PayPal 付款交单 电汇
上海乔和洗衣设备制造有限公司
No. 705 Hua Ye Road Jiading District Shanghai China,张家港, 中国 CN
地址: No. 705 Hua Ye Road Jiading District Shanghai China,张家港, 中国
价钱 USD 7000 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 86%
 • 货币: USD
 • 语言: English
 • 联系人: Mr. Don Packard
 • 付款方式: 第三方托管 现金 承兑交单 电汇
自动洗衣系统
2849 Dawn Rd,杰克逊维尔, 美国 US
地址: 2849 Dawn Rd,杰克逊维尔, 美国
价钱 USD 9.23 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 84%
 • 货币: GBP,USD
 • 语言: English
 • 联系人: Anthony
 • 付款方式: 第三方托管 付款交单 信用证 电汇
价钱 USD 28.96 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: sendy shen
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 26.13 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lili
 • 付款方式: 询单
上海帅杰洗衣机科技有限公司
Main Financial Avenue,北京, 中国 CN
地址: Main Financial Avenue,北京, 中国
价钱 USD 18000 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Yolanda
 • 付款方式: 询单
上海福特洗涤机械有限公司
No.8565 Chan Nanfeng Highway ,Pudong Developmen Zone,上海, 中国 CN
地址: No.8565 Chan Nanfeng Highway ,Pudong Developmen Zone,上海, 中国
价钱 USD 4500 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: GBP,USD
 • 语言: English
 • 联系人: Anthony
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.73 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Karl Lee
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 19.03 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Cassie Xu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 25.3 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lily Chen
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 55.25 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 86%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Darren Shi
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6200 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Christine He
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4300 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Charles Lin
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 11.84 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 70%
 • 货币: EUR,USD
 • 语言: English, Castilian Spanish
 • 联系人: Jordi
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 12.66 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 70%
 • 货币: THB,USD
 • 语言: English, Thai
 • 联系人: Oliver
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 11.61 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 84%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Tina Zhang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3900 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 71%
 • 货币: PKR,USD
 • 语言: English, Urdu
 • 联系人: Sardar Khaliq
 • 付款方式: 询单