div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "pastry trolley"
8 找到的产品
价钱 USD 5000 /Pieces
最低 命令: 5
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Daisy Jin
 • 付款方式: 询单
苍南中鼎制袋有限公司
No.123, the 2nd district, Jintian Industrial Park, Longgang Town, Wenzhou, Zhejiang Province, China,温州, 中国 CN
地址: No.123, the 2nd district, Jintian Industrial Park, Longgang Town, Wenzhou, Zhejiang Province, China,温州, 中国
价钱 USD 4700 /Pieces
最低 命令: 8
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Klean ESP
 • 付款方式: 询单
克莱恩环保科技(佛山)有限公司
Tangtou Industrial Zone, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan,佛山, 中国 CN
地址: Tangtou Industrial Zone, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan,佛山, 中国
价钱 USD 5000 /Pieces
最低 命令: 6
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Andy Wang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4800 /Pieces
最低 命令: 4
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Tony Yan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 5300 /Pieces
最低 命令: 10
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Alice Liu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4900 /Pieces
最低 命令: 15
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Caprise Gao
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 4800 /Pieces
最低 命令: 6
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Caroline Zhang
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 5100 /Pieces
最低 命令: 7
 • 反应速度: 96%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. Murphy Yuan
 • 付款方式: 询单
找不到您想要的产品?   立即发布采购请求

我们使用cookie来确保我们在您的网站上给您最好的体验。 如果您继续使用本网站,我们将假定您对此感到满意。

Scroll
virtual expo
ExportHub
Virtual Expo
sidebar widget
* 我是买家 / 卖家