div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "portable dehumidifier"
35 找到的产品
价钱 USD 1400 /Pieces
最低 命令: 180
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Lancy Zou
 • 付款方式: 电汇
中山飞力企业有限公司
No.1, Yongzhu Street, Yonger Industrial Area, Tanzhou Town,中山, 中国 CN
地址: No.1, Yongzhu Street, Yonger Industrial Area, Tanzhou Town,中山, 中国
价钱 USD 100 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 72%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: Gaurang
 • 付款方式: 第三方托管 现金 速汇金 电汇
SUJAY INC。
Main Business Lane,艾哈迈达巴德, 印度 IN
地址: Main Business Lane,艾哈迈达巴德, 印度
价钱 USD 90 /Sets
最低 命令: 30
 • 反应速度: 90%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Allan
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 速汇金 电汇
优龙实业有限公司
Dawongshan Village Industrial Zone, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong,深圳, 中国 CN
地址: Dawongshan Village Industrial Zone, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong,深圳, 中国
价钱 USD 50 /Piece
最低 命令: 370
 • 反应速度: 93%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Candy
 • 付款方式: 询单
杭州德西森利科技有限公司
xianlin Street,杭, 中国 CN
地址: xianlin Street,杭, 中国
价钱 USD 1.93 /Set
最低 命令: 1
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Mr. humor he
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1800 /Pieces
最低 命令: 300
 • 反应速度: 81%
 • 货币: USD
 • 语言: English
 • 联系人: ODIL SORIA
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1600 /Pieces
最低 命令: 280
 • 反应速度: 83%
 • 货币: PKR,USD
 • 语言: English, Urdu
 • 联系人: Hammad
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 32.58 /Piece
最低 命令: 90
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sammer Ge
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 100 /Sets
最低 命令: 1
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Candy
 • 付款方式: 速汇金 承兑交单 信用证 电汇
杭州德西森利科技有限公司
xianlin Street,杭, 中国 CN 1st
地址: xianlin Street,杭, 中国
价钱 USD 100 /Sets
最低 命令: 30
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: yuki
 • 付款方式: 现金 付款交单 信用证 电汇
龙业环保科技有限公司
No 875 ,Qiuxin Road ,Nicheng Town ,Pudong District,上海, 中国 CN 1st
地址: No 875 ,Qiuxin Road ,Nicheng Town ,Pudong District,上海, 中国
价钱 USD 85 /Sets
最低 命令: 55
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sammer Ge
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 90 /Sets
最低 命令: 35
 • 反应速度: 85%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: Gaurang
 • 付款方式: 询单
SUJAY INC。
Main Business Lane,艾哈迈达巴德, 印度 IN 1st
地址: Main Business Lane,艾哈迈达巴德, 印度
价钱 USD 470 /Pieces
最低 命令: 90
 • 反应速度: 82%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sammer Ge
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 480 /Pieces
最低 命令: 85
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Candy
 • 付款方式: 询单
杭州德西森利科技有限公司
xianlin Street,杭, 中国 CN 1st
地址: xianlin Street,杭, 中国
价钱 USD 265.01 /Pieces
最低 命令: 160
 • 反应速度: 100%
 • 货币: VES,USD
 • 语言: English, Spanish
 • 联系人: Jorge
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 155.04 /Pieces
最低 命令: 150
 • 反应速度: 94%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: David tian
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1200 /Pieces
最低 命令: 280
 • 反应速度: 72%
 • 货币: VES,USD
 • 语言: English, Spanish
 • 联系人: Jorge
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1800 /Pieces
最低 命令: 190
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: David tian
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1400 /Pieces
最低 命令: 110
 • 反应速度: 90%
 • 货币: INR,USD
 • 语言: English, Hindi
 • 联系人: Thiyagu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 40.07 /Set
最低 命令: 2
 • 反应速度: 98%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sammer Ge
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3.65 /Piece
最低 命令: 230
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sammer Ge
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3 /Set
最低 命令: 6
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Allan
 • 付款方式: 询单
优龙实业有限公司
Dawongshan Village Industrial Zone, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong,深圳, 中国 CN 1st
地址: Dawongshan Village Industrial Zone, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong,深圳, 中国
价钱 USD 6 /Set
最低 命令: 70
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Sammer Ge
 • 付款方式: 询单