div header bar
注册 登录

请求报价

产品结果 "wireless headphone"
1287 找到的产品
价钱 USD 1.18 /Pieces
最低 命令: 10
 • 反应速度: 91%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Ms. Youping Xie
 • 付款方式: 现金 信用卡 承兑交单 电汇
深圳扬科电子厂
2 Floor,C-Building,NO. 55,Fengtang Street,Longyuan Industrial District,Liuyue,Henggang Town,Longgang city,Shenzhen,China,深圳, 中国 CN
地址: 2 Floor,C-Building,NO. 55,Fengtang Street,Longyuan Industrial District,Liuyue,Henggang Town,Longgang city,Shenzhen,China,深圳, 中国
价钱 USD 10 /Pieces
最低 命令: 100
 • 反应速度: 77%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Stella
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 信用证 电汇
世丰国际有限公司
Room 311, Li Hai Building, Guang Ya Qian Street, Dong Feng Xi Road,广州, 中国 CN
地址: Room 311, Li Hai Building, Guang Ya Qian Street, Dong Feng Xi Road,广州, 中国
价钱 USD 5.21 /Sets
最低 命令: 40
 • 反应速度: 83%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Angela
 • 付款方式: 现金 信用卡 速汇金 电汇
安瑞基电子有限公司
Main Financial Lane,东莞, 中国 CN
地址: Main Financial Lane,东莞, 中国
价钱 USD 20 /Sets
最低 命令: 90
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: kevin
 • 付款方式: 第三方托管 PayPal 付款交单 电汇
价钱 USD 20 /Sets
最低 命令: 20
 • 反应速度: 80%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Michael
 • 付款方式: 西联汇款 信用卡 速汇金 电汇
威斯特(香港)实业有限公司
Shennan Road,深圳, 中国 CN
地址: Shennan Road,深圳, 中国
价钱 USD 8.85 /Pieces
最低 命令: 1
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Doris
 • 付款方式: 第三方托管 现金 PayPal 电汇
深圳市宇鑫鑫电子有限公司
XinXing Industrial Park, Fuyong Town,深圳, 中国 CN
地址: XinXing Industrial Park, Fuyong Town,深圳, 中国
价钱 USD 4.41 /Pieces
最低 命令: 20
 • 反应速度: 87%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy
 • 付款方式: 第三方托管 付款交单 信用证 电汇
深圳市奇银电子有限公司
Jianyi 37, ANLIANG SANJIAOLONG INDUSTRIAL PARK,深圳, 中国 CN
地址: Jianyi 37, ANLIANG SANJIAOLONG INDUSTRIAL PARK,深圳, 中国
价钱 USD 1.43 /Pieces
最低 命令: 40
 • 反应速度: 92%
 • 货币: HKD,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: SIMON
 • 付款方式: 第三方托管 西联汇款 速汇金 电汇
UNI-ART PRECISE PRODUCTS LTD
11F., YUE XIU INDUSTRIAL BLDG., 87 HUNG TO RD.,,香港, 香港 HK
地址: 11F., YUE XIU INDUSTRIAL BLDG., 87 HUNG TO RD.,,香港, 香港
价钱 USD 1.16 /Piece
最低 命令: 70
 • 反应速度: 95%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kerry Jia
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 5.73 /Piece
最低 命令: 55
 • 反应速度: 74%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Lorie Luo
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.29 /Piece
最低 命令: 240
 • 反应速度: 73%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: lee
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.5 /Piece
最低 命令: 80
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Emon Lu
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 34.31 /Piece
最低 命令: 7
 • 反应速度: 76%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: cherry
 • 付款方式: 询单
郑州华洋电子有限公司
ruida,郑州, 中国 CN
地址: ruida,郑州, 中国
价钱 USD 5.22 /Piece
最低 命令: 110
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kerry Jia
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 14.99 /Piece
最低 命令: 50
 • 反应速度: 89%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Becky Lv
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6.54 /Piece
最低 命令: 40
 • 反应速度: 72%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Marry
 • 付款方式: 询单
深圳市鸿发科技有限公司
Main Financial Street,深圳, 中国 CN
地址: Main Financial Street,深圳, 中国
价钱 USD 1.6 /Piece
最低 命令: 65
 • 反应速度: 92%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Yang Sam
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 3 /Piece
最低 命令: 50
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Carol Nie
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 6.27 /Piece
最低 命令: 55
 • 反应速度: 81%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Kelly Chen
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 80.92 /Piece
最低 命令: 25
 • 反应速度: 88%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Cindy
 • 付款方式: 询单
深圳市奇银电子有限公司
Jianyi 37, ANLIANG SANJIAOLONG INDUSTRIAL PARK,深圳, 中国 CN
地址: Jianyi 37, ANLIANG SANJIAOLONG INDUSTRIAL PARK,深圳, 中国
价钱 USD 4.31 /Piece
最低 命令: 85
 • 反应速度: 78%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese
 • 联系人: Echo Fan
 • 付款方式: 询单
价钱 USD 1.05 /Piece
最低 命令: 150
 • 反应速度: 75%
 • 货币: CNY,USD
 • 语言: English, Chinese