div header bar

来源来自全球便携式空调制造商和供应商

产品

89找到的产品

价位: USD 86.53 /Set
最低 命令: 60
支付方式:
反应速度: 72%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: vivien hu
价位: USD 340 /Set
最低 命令: 6
支付方式:
反应速度: 74%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Agnes Hu
价位: USD 3.15 /Piece
最低 命令: 110
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Agnes Hu
价位: USD 627.97 /Set
最低 命令: 60
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Agnes Hu
价位: USD 150 /Carton
最低 命令: 500
支付方式:
反应速度: 73%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: 谭丽娟
Dongguan JHS Electrical Co.,Ltd
No.18 Dongguan Avenue, Tianwei Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong,东莞, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Unit
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 82%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Niky
Foshan Pengchang Construction Machinery Co.,Ltd
705, Building 9, CIMC Intelligent Manufacturing Center, 15 Shunye West Road, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province,佛山, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 80 /Piece
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 95%
货币: PHP,USD
语言: English, Filipino
联系人: Rommel Arizala
菲律宾沃特斯
14 ilang ilang street new manila,奎松市, 菲律宾
询价篮 联系 供应商
价位: USD 110 /Piece
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 94%
货币: USD,CNY
语言: English, Chinese
联系人: Liz
Ningbo Fuda Intellignt Technology Co。,Ltd
No.1 Zhenhua Rd.,Simen town,Yuyao,余姚市, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 110 /Piece
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 80%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Liz
Ningbo Fuda Intellignt Technology Co。,Ltd
No.1 Zhenhua Rd.,Simen town,Yuyao,余姚市, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 330 /Carton
最低 命令: 256
支付方式:
反应速度: 78%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: tom
亨佐
188th Yongfu Rd,南通, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 330 /Carton
最低 命令: 256
支付方式:
反应速度: 83%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: tom
亨佐
188th Yongfu Rd,南通, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 140 /Box
最低 命令: 166
支付方式:
反应速度: 74%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: karen chan
广东Invitop Technology Co.,Ltd。
2F-201 & 3F,Area A1, Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province,中山, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1900 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 86%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Frank
Huidangjia
Mingquan Centre 1809, No. 68, Dikou Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong, China,济南, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 250.25 /Set
最低 命令: 15
支付方式:
反应速度: 93%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: lucas zeng
价位: USD 214.25 /Set
最低 命令: 10
支付方式:
宁波德业家用电器科技有限公司
Yongjiang Road,宁波, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 104.61 /Set
最低 命令: 15
支付方式:
反应速度: 83%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: lydia weng
价位: USD 4.43 /Piece
最低 命令: 35
支付方式:
宁波德业家用电器科技有限公司
Yongjiang Road,宁波, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 91.39 /Set
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 83%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sally Chen
价位: USD 26.56 /Set
最低 命令: 8
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: mars pei
价位: USD 50.73 /Set
最低 命令: 3
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sally Chen
价位: USD 237.87 /Piece
最低 命令: 120
支付方式:
反应速度: 95%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sally Chen
价位: USD 12.43 /Piece
最低 命令: 35
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sally Chen
价位: USD 7.83 /Piece
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 93%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sally Chen
价位: USD 13.04 /Piece
最低 命令: 60
支付方式:
反应速度: 80%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: john
宁波东夏电器有限公司
No.6 Gongy Road ,Zhangqi Industry Zone,北京, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 5 /Piece
最低 命令: 160
支付方式:
反应速度: 92%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. David Sun

寻找 便携式空调 供应商 国家

通过与最好的便携式空调制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球便携式空调供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量便携式空调制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发便携式空调

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

注册成功! :在ExportHub注册的查询和免费帐户。 我们已通过电子邮件发送您的登录详情。 验证邮件也已发送到您的电子邮件地址(已成功发送)

错误:此邮箱已经注册 !
* 我是一个
/
Please enter your company name
Please enter your products names
Password must have at least 6 characters

* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心

Submitting...
ExportHub虚拟博览会
滚动到顶部