div header bar

来源来自全球制砖机制造商和供应商

产品

76找到的产品

价位: USD 11000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 99%
货币: ZAR,USD
语言: English, IsiZulu
联系人: Evan
Lohr工程
1st 29 Loveday,南非
询价篮 联系 供应商
价位: USD 9500 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 87%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: maria
泉州富凡机械有限公司
1st Puxian,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Weijiang
Jet Blue国际有限公司
1st A-0402,Haijiayuding Building,the third gaoxin Road,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 15590 /Piece
最低 命令: 1
支付方式:
zzbo.
Suvorova 57,俄罗斯
询价篮 联系 供应商
价位: USD 40686 /Piece
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 97%
货币: 询单
语言: English, Russian
联系人: ALINA
zzbo.
Suvorova 57,俄罗斯
询价篮 联系 供应商
价位: USD 3500 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 96%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Edith
河南Zonshare机械有限公司
No. 29 of Zhenghua Road,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 16000 / Ton
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 99%
货币: USD
语言: English
联系人: Michelle.zhang
河南山杰机械设备有限公司
Rm402,9 Floor,B Building,Shenglong Commercial square,Changchun Road,High-tech Development Zone,,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10000 /Metric ton
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 100%
货币: USD
语言: English
联系人: Michelle.zhang
河南山杰机械设备有限公司
Rm402,9 Floor,B Building,Shenglong Commercial square,Changchun Road,High-tech Development Zone,,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 9600 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 80%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: maria
价位: USD 12000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 90%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Tilin
价位: USD 14000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 94%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: lin
上海华宇机械制造有限公司
No.555,Yang Wang Industrial Park ,Fengxian ,Shanghai ,China .,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 14000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: lin
上海华宇机械制造有限公司
No.555,Yang Wang Industrial Park ,Fengxian ,Shanghai ,China .,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 9500 /Sets
最低 命令: 100
支付方式:
反应速度: 75%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Alex
山东Eejon国际贸易有限公司
No.6 Yinqiao Street,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 12000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 98%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Shu
山西Js世界商务有限公司
No. 42, North Xinjian Road,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 10000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 95%
货币: INR,USD
语言: English, Hindi
联系人: M
工程师企业
189, bharathiyar road, ganapathy,印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 11000 /Sets
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Qiao
J&T贸易公司
NO.6 STREET,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 15000 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 83%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Laura
郑州华昌机械制造有限公司
No.88, Zhongyuan District,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 18000 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 71%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Laura
郑州华昌机械制造有限公司
No.88, Zhongyuan District,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 6000 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 95%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: yuexiang dong
价位: USD 24000 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 88%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Zhang Pengfei
价位: USD 24000 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 87%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Angel Wang
价位: USD 11000 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 95%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Gardy
价位: USD 2100 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 92%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: cathy wu
价位: USD 18000 /Set
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 80%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Gardy

制砖机 统计

通过与最好的制砖机制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球制砖机供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量制砖机制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发制砖机

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

ExportHub虚拟博览会
Scroll to Top