div header bar

来源来自全球台面微波炉制造商和供应商

产品

44找到的产品

价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 75%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. OLYAIR APPLIANCES
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 100
支付方式:
反应速度: 87%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Frank Zhang
佛山市赛隆电器有限公司
#82 tongfu Road, Tengcong, Lecong Town, Shunde District,佛山, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 70
支付方式:
反应速度: 80%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Frank Zhang
佛山市赛隆电器有限公司
#82 tongfu Road, Tengcong, Lecong Town, Shunde District,佛山, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 100
支付方式:
反应速度: 85%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Ada Wu
安徽迪前进出口贸易有限公司
Floor 17, building 3,youth enterpreneurship park outsourcing service Industrial Park High-tech development zone Yi Jiang District,芜湖, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 60
支付方式:
反应速度: 92%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Ada Wu
安徽迪前进出口贸易有限公司
Floor 17, building 3,youth enterpreneurship park outsourcing service Industrial Park High-tech development zone Yi Jiang District,芜湖, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 50
支付方式:
反应速度: 72%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Ada Wu
安徽迪前进出口贸易有限公司
Floor 17, building 3,youth enterpreneurship park outsourcing service Industrial Park High-tech development zone Yi Jiang District,芜湖, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 88%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Carl Tsai
济南托宝机械有限公司
Beiyuan Street,北京, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 98%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. steven wang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 70
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. steven wang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 100
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. steven wang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 60
支付方式:
反应速度: 79%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. steven wang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. steven wang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. steven wang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Hong Zhu
上海合强实业有限公司 糖果饼干厂
No.3029 ,Sihu Road,HuQiao Town,FengXian,Shanghai,上海, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 100
支付方式:
反应速度: 97%
货币: THB,USD
语言: English, Thai
联系人: Mr. Lagiria Mayur
生泰工程股份有限公司
2 Khwang Min Buri Khet Min Buri,曼谷, 泰国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 81%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Zhixue Wang
河南新航微波技术有限公司
Room 211,4th floor,phase II,Long Ding enterprise center,lotus street,High-tech zone,郑州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 100
支付方式:
反应速度: 76%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Zhixue Wang
河南新航微波技术有限公司
Room 211,4th floor,phase II,Long Ding enterprise center,lotus street,High-tech zone,郑州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 83%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Zhixue Wang
河南新航微波技术有限公司
Room 211,4th floor,phase II,Long Ding enterprise center,lotus street,High-tech zone,郑州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 50
支付方式:
反应速度: 94%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mr. Zhixue Wang
河南新航微波技术有限公司
Room 211,4th floor,phase II,Long Ding enterprise center,lotus street,High-tech zone,郑州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 71%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. cheery Huang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Joyce Huang
东莞市海信金属工业有限公司
Yinghua Industrial Park, Yaojun Village, Hongmei Town,东莞, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 77%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Joyce Huang
东莞市海信金属工业有限公司
Yinghua Industrial Park, Yaojun Village, Hongmei Town,东莞, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. cheery Huang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 300 /Pieces
最低 命令: 50
支付方式:
太阳鸟科技发展有限公司
2301-2308, B Building Huangdu Plaza, No. 3008 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 200 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 76%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. cheery Huang
青岛斯玛德电器有限公司
No 42,Yanji road,Shibei District,Qingdao,青岛, 中国
询价篮 联系 供应商

台面微波炉 统计

通过与最好的台面微波炉制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球台面微波炉供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量台面微波炉制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发台面微波炉

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

ExportHub虚拟博览会
Scroll to Top