div header bar

来源来自全球有机颜料制造商和供应商

产品

45找到的产品

价位: USD 2.41 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 84%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. Lan Lan
深圳市比摩欧美容器材有限公司
1st Longhua Street,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2.75 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 79%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Mr. MyungYong Lee
英神化工有限公司
1st #155-8, Haidong-dong,汉城, 韩国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2.94 /KGs
最低 命令: 50
支付方式:
反应速度: 83%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Mr. Mike Kim
JHNMICROTEC
1st D-214, INDEOKWON IT VALLEY (POIL-DONG653) 40, IMI-RO, UIWANG CITY, KYUNGKI-DO,汉城, 韩国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1 /Bag
最低 命令: 25kg
支付方式:
反应速度: 73%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: fiona
Hangzhou Oops Color Co.,ltd
hangzhou,杭, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: Negotiable
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 87%
货币: USD,EUR,CNY
语言: English, Chinese
联系人: fiona
Hangzhou Oops Color Co.,ltd
hangzhou,杭, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 3.27 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 89%
货币: INR,USD
语言: English, Hindi
联系人: Mr. kamal sethia
SWASTIK INTERCHEM私人有限公司
F 19 first floor kaniska plaza LSC COMPLEX, bhera enclave paschim vihar,新德里, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2.22 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 73%
货币: INR,USD
语言: English, Hindi
联系人: Mr. kamal sethia
SWASTIK INTERCHEM私人有限公司
F 19 first floor kaniska plaza LSC COMPLEX, bhera enclave paschim vihar,新德里, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 5.02 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 89%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Mr. BENNY LEE
KYUNG KEE COLOR CO。,LTD。
526 Eulsukdo road,汉城, 韩国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 4.23 /KGs
最低 命令: 500
支付方式:
反应速度: 98%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Ms. Youngsook Lee
LALALEE'S CO。,LTD
Dongdeok ro 23,汉城, 韩国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 4.26 /KGs
最低 命令: 700
支付方式:
反应速度: 70%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. yanling dong
石家庄泉峰矿产有限公司
Room 1610, Building A, Yihong Mansion, Xinhua District,石家庄, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 4.79 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 76%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ms. yanling dong
石家庄泉峰矿产有限公司
Room 1610, Building A, Yihong Mansion, Xinhua District,石家庄, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 3.5 /KGs
最低 命令: 500
支付方式:
反应速度: 70%
货币: INR,USD
语言: English, Hindi
联系人: Mr. Nilesh Nanavati
BRIDGE CHEM
F-15, Everest Building, 7th Floor, 156, Tardeo Road,孟买, 印度
询价篮 联系 供应商
山东宇宏新颜料有限公司
No.6 Guoyuan Road,Tianqu industrial zoon,德州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 4.61 /KGs
最低 命令: 30
支付方式:
反应速度: 70%
货币: THB,USD
语言: English, Thai
联系人: Mr. Khun Belle M.A
AVAPLUS TRADING国际有限公司
289/93 Village No.3 Buang Sub-district, Sriracha District,曼谷, 泰国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 5.42 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
安徽国际采购国际有限公司
Room 1509-1514, Zheshang Business Building B, 103 Science Avenue, High Tech Zone, Hefei, Anhui, China,合肥, 中国
询价篮 联系 供应商
深圳金大全科技有限公司
No16# AiLian Building , XiePing Village, WuLian Community,LongCheng Street , LongGang District, ShenZhen,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 3.23 /KGs
最低 命令: 30
支付方式:
反应速度: 98%
货币: THB,USD
语言: English, Thai
联系人: Mr. Khun Belle M.A
AVAPLUS TRADING国际有限公司
289/93 Village No.3 Buang Sub-district, Sriracha District,曼谷, 泰国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2.17 /KGs
最低 命令: 30
支付方式:
反应速度: 74%
货币: THB,USD
语言: English, Thai
联系人: Mr. Khun Belle M.A
AVAPLUS TRADING国际有限公司
289/93 Village No.3 Buang Sub-district, Sriracha District,曼谷, 泰国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2.35 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 74%
货币: INR,USD
语言: English, Hindi
联系人: Mr. Rushay Shrenik Trivedi
SYNTRON INDUSTRIES私人有限公司
411 / 5, Phase-2, G. I. D. C. Estate, Vatva,新德里, 印度
询价篮 联系 供应商
深圳余明杰颜料有限公司
Longgang District, Longdong, Longxing Industrial Zone, Building A, Floor 1,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2.15 /KGs
最低 命令: 1
支付方式:
中国长沙中龙化工有限公司
21032 zhongtian plaza,No.766,wuyi road,Changsha,Hunan,China,长沙, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 4.13 /KGs
最低 命令: 200
支付方式:
反应速度: 84%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Mr. KYEONG RYU
PRAVIACOMPANY
2F, 3 Dongsomunro 43gil,安东, 韩国
询价篮 联系 供应商

有机颜料 统计

通过与最好的有机颜料制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球有机颜料供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量有机颜料制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发有机颜料

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

ExportHub虚拟博览会
Scroll to Top