div header bar

来源来自全球制冷设备制造商和供应商

产品

242找到的产品

价位: USD 2000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 93%
货币: INR,USD
语言: English, Hindi
联系人: SANJEEV
SUPERFREEZE INDIA PUNE
1st 256, RASTA PETH, NEAR K E M HOSPITAL, NAIDU GANPATI OPP HOTEL KARISHMA,印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 79%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Jong chul
ILYANG OPO CO。,LTD
1st Opo-eup,韩国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 78%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: june
价位: USD 2000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 86%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Jong chul
价位: USD 1000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 75%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Jong chul
价位: USD 1000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Xiaona
价位: USD 2000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 71%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sean
上海阿克森新科技有限公司
Rm BC, No.201 Ningxia Road,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 72%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Forest
山东月亮工程有限公司
Shengjing High-tech Park,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 2000 /Pieces
最低 命令: 1
支付方式:
反应速度: 82%
货币: KRW,USD
语言: English, Korean
联系人: Jong chul
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 77%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: loh ximena
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 72%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Luis Lou
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 6
支付方式:
反应速度: 73%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Tome wang
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 2
支付方式:
反应速度: 71%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Rita Deng
中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 94%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: yu viola
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 6
支付方式:
反应速度: 77%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: lucia jin
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 6
支付方式:
反应速度: 98%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: shelly zheng
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 4
支付方式:
反应速度: 97%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Penny Du
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 4
支付方式:
反应速度: 82%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: mary wong
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 90%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Christina Cai
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 2
支付方式:
反应速度: 71%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Xia Jasper
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 2
支付方式:
反应速度: 83%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Christy
山东神舟制冷设备有限公司
Shengjing High-tech Park,中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 3
支付方式:
反应速度: 77%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: long long
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 6
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: RUBY HO
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 3
支付方式:
反应速度: 91%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: wang sophia
询价篮 联系 供应商
价位: USD 1500 /Sets
最低 命令: 3
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Andeli Zhang

制冷设备 统计

通过与最好的制冷设备制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球制冷设备供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量制冷设备制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发制冷设备

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

ExportHub虚拟博览会
Scroll to Top