div header bar

来源来自全球水帘制造商和供应商

产品

25找到的产品

价位: USD 480 /Sets
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 81%
货币: GBP,USD
语言: English
联系人: Edward Simon
ECS企业有限公司
1st Main Trade Street,伦敦, 英国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 480 /Sets
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 77%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Debbie Penn
深圳市金云森科技有限公司
1st LongDong community ,LongGang district ,Shenzhen City ,Guangdong province,深圳, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 340 /Sets
最低 命令: 15
支付方式:
反应速度: 71%
货币: BDT,USD
语言: English, Bangla
联系人: Ataharul Islam
Vista的设计
达卡, 孟加拉国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 420 /Sets
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 84%
货币: INR,USD
语言: English, Hindi
联系人: Sasi
SBI机器
Main Business Zone,新德里, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 430 /Sets
最低 命令: 15
支付方式:
反应速度: 90%
货币: INR,USD
语言: English, Hindi
联系人: Sandip
春天喷泉印度
新德里, 印度
询价篮 联系 供应商
价位: USD 450 /Sets
最低 命令: 7
支付方式:
反应速度: 84%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Acy Li
价位: USD 510 /Sets
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 81%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Acy
邹平景机械设备工程有限公司
zhangxin industrial zone,滨州, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 430 /Sets
最低 命令: 15
支付方式:
反应速度: 92%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Lishua Li
价位: USD 440 /Sets
最低 命令: 7
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: kevin song
价位: USD 500 /Sets
最低 命令: 8
支付方式:
反应速度: 87%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Tiffany he
价位: USD 430 /Sets
最低 命令: 15
支付方式:
反应速度: 99%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: zhu xiaoli
价位: USD 350 /Sets
最低 命令: 8
支付方式:
反应速度: 75%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sophie
价位: USD 490 /Sets
最低 命令: 7
支付方式:
反应速度: 76%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Selina Teng
价位: USD 600 /Sets
最低 命令: 9
支付方式:
反应速度: 89%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: hedy guo
价位: USD 320 /Sets
最低 命令: 5
支付方式:
反应速度: 80%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Anna Zhu
价位: USD 450 /Sets
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 85%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Amy
济南龙翔涂装设备公司
Zhangqiu Longyao Industrial Park, Jinan City, Shangdong Province, China,济南, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 310 /Sets
最低 命令: 15
支付方式:
反应速度: 71%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Mike Wong
价位: USD 550 /Sets
最低 命令: 20
支付方式:
反应速度: 87%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Sean Chen
价位: USD 480 /Sets
最低 命令: 15
支付方式:
反应速度: 96%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Joyce Lee
盛通MATEL产品
中山, 中国
询价篮 联系 供应商
价位: USD 530 /Sets
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 77%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Zoe Yu
价位: USD 490 /Sets
最低 命令: 10
支付方式:
反应速度: 81%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Newton Liang
价位: USD 600 /Sets
最低 命令: 9
支付方式:
反应速度: 86%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: nancy song
价位: USD 410 /Sets
最低 命令: 7
支付方式:
反应速度: 100%
货币: CNY,USD
语言: English, Chinese
联系人: Ikee li

水帘 统计

通过与最好的水帘制造商和供应商联系,您可以发展您的业务,并以一流的产品和服务满足您的客户。在 ExportHub,您会发现全球水帘供应商和制造商随时准备满足您的需求。无论您身在何处,都可以轻松地制造出您的产品,而无需踏出您的国界。作为领先的B2B平台,我们突出列出的制造商和供应商的以下属性;

  • 低起订量水帘制造商
  • 附近的装运港
  • 快速发货
  • 首选付款方式
  • 语言支持
  • 批发水帘

>以及更多…

还在想从哪里开始?让我们来帮助您!请致电 +1-214-306-7737 或在我们的 联系我们 页面上填写简短表格,我们的代表将立即与您联系。

ExportHub虚拟博览会
Scroll to Top